jkp_nabavke_1

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Штампа Ел. пошта

ЈП „Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ процес набавке врши у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, Правилник о поступку набавке робе, услуга и радова у ЈП „Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ и Процедуром набавке дефинисаном у складу са захтјевима Система квалитета ISO 9001:2015. Предузеће доноси годишњи План набавке у складу са дефинисаним циљевима пословања, потребама радних јединица и радних процеса у предузећу.

На овој страници можете пронаћи План набавки, обавјештења о набавци, одлуке о додјели уговора, као и друге релевантне информације о набавкама у ЈП „Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ.

 

  iso 9001

iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook-

 

КОНТАКТ::

                                 Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::МАПА САЈТА