jkp_nabavke_1

ИЗУЗЕТО ОД ЗЈН

Штампа Ел. пошта
14.06.2019.год. Позив за доставу понуда за услуге санације асфалтних површина
16.05.2019.год. Одлука о поништењу поступка - набавка услуге санације асфалтних површина - два лота Изузеће
12.04.2019. Одлука о избору најповољнијег понуђача за услуге бушења испод асфалтних површина
11.04.2019.god. Одлука о избору најповољнијег понуђача – Набавка водоводног материјала
11.04.2019.god. Одлука о поништењу поступка – Набавка услуге санације асфалтних површина
05.04.2019.год. Позив за доставу понуда за набавку грађевинског материјала - ЛОТ 1 и бетона - ЛОТ 2 -Изузеће
01.04.2019.год. Позив за доставу понуде за набавку роба_материјал за изградњу водоводне мрезе
25.03.2019.год. Позив за доставу понуда - набавка услуге санације асфалтних површина - Изузеће
21.03.2019.год. Позив за доставу понуде за пружање геодетских услуга - МЗ Глуховац
19.03.2019.god. Поновљени позив услуге подбушивања
12.03.2019.год. Позив за доставу понуда - грађевински материјал
11.03.2019.год. Позив за доставу понуде_услуге бусења продора испод асфалта
11.03.2019.год. Позив за доставу понуде _услуга израде термоизолације цјевовода
26.02.2019.год. Позив за доставу понуде за набавку водоводног материјала по Изузећу
25.02.2019.год. Позив за доставу понуде за пружање геодетских услуга продужење рока доставе понуда - Изузеће
21.02.2019.год. Позив за доставу понуда - градјевински материјал 3 лота
20.02.2019.год. Позив за доставу понуда за набавку геодетских услуга - Изузеће
18.02.2019. год. Одлука - гаранција
08.02.2019.год. Одлука о избору најповољњијег понуђаца_МХ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС
08.02.2019.год. Позив за доставу понуда_Набавка услуга издавања банкарске гаранције
31.01.2019.год. Позив за доставу понуда - ножеви за зимску службу
17.01.2019.год. Одлука о избору најповољњијег понуђача за најам ровокопача
04.01.2019.год. Позив за доставу понуда_Најам возила
17.12.2018.год. Одлука о додјели _Унимог - ЛОТ 2
17.12.2018.год. Одлука о понистењу_Унимог - ЛОТ1
07.12.2018.год. Поновљени позив за најам Унимога
28.11.2018.год. Позив за доставу понуда за најам УНИМОГА
21.11.2018.год. Позив за доставу понуде
16.11.2018.год. Одлука о избору_Набавка каменог агрегата за посипање путева
01.11.2018.год. Одлука_набавка соли за посипање путева
16.10.2018. год. Позив за доставу понуде_Набавка електричне енергије
12.10.2018. год. Позив за доставу понуда за со и камен
30.08.2018. год. Одлука о понишењу набавке ел. енергије за 2019. годину
23.08.2018.год. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА_електрична енергија за 2019. год.
22.08.2018.год. Одлука о избору понуђача - ПС Врело МЗ Штрепци
10.08.2018.год. Позив за доставу понуде ПС Врело МЗ Штрепци
21.05.2018. год. Одлука о избору лот3 25 м3 МБ30
21.05.2018. год. Одлука о избору лот 2 грађа и мреже
21.05.2018.год. Одлука о избору лот1 шљунак пијесак камен
24.04.2018. год. Позив за доставу понуда за пружање геодетских услуга - Изузеће
24.04.2018.год. Позив за доставу понуда_ набавка грађевинског материјала-Изузеће
24.04..2018. год. Позив за доставу понуда за набавку материјала за извођење радова нареконструкцији и водоводне и канализационе мреже - Изузеће
14.02.2018.год. Позив за доставу понуде - Гаранција
01.02.2018. год. Одлука УНИМОГ 02482-17
25. 01.2018. год. Одлука о додјели уговора - банк_гаранција 02536-17
3.1.2017.год. Позив за доставу понуда - банкарска гаранција  - ИЗУЗЕЋЕ 2536-17
21.12.2017. год. Позив за доставу понуда за УНИМОГ - Поновљени 02482-17
20.12.2017.год. Одлука о понистењу набавке - ЛОТ 2 набавка унимога
18.12.2017.год. Одлука о најму УНИМОГА лот 1
11.12.2017.год. Позив за доставу коначне понуде_набавка ел. ен.
11.12.2017. год. Позив за доставу коначне понуде
04.12.2017.год. Позив за доставу понуда за УНИМОГ
27.11.2017. год. Позив за набавку ел. енергије за 2018. годину
10.07.2017.г Одлука о избору најповољнијег понуђача- Банкарска гаранција
27.01.2017.г. Изузеће-Одлука о додјели уговора за најам багера (ЛОТ 3)
27.01.2017.г. Изузеће-Одлука о додјели уговора за најам трактора (ЛОТ 2)
27.01.2017.г. Изузеће-Одлука о додјели уговора за најам багера (ЛОТ 1)
01.12.2016.г. Позив за доставу понуда_Најам специјалних моторних возила
03.10.2016.г. Позив за доставу понуда - Најам клизалишта
24.03.2016.г. Позив за доставу понуда за набавку материјала за изградњу цјевовода_набавка фазона и арматура
24.03.2016.г. Позив за доставу понуда за набавку материјала за изградњу цјевовода_набавка бетона
23.03.2016.г. Позив - Изузеће - Набавка шљунка природне регулације
23.03.2016.г. Позив - Изузеће - Набавка и уградња бетонских ивичњака
 

  iso 9001

iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook-

 

КОНТАКТ::

                                 Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::МАПА САЈТА