ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ

Штампа Ел. пошта
4.1.2018.год. Обавјештења о набавци р.д. и сервис ел. машинске опреме за фабрику воде
26.12.2017. год. Обавјештење о набавци замјенској уградњи аку батерија - поновљени поступак
07.12.2017.год. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ - Канцеларијски материјал
27.11.2017. год. Обавјештење о набавци и замјенској уградњи аку батерија на четири трафо станице
24.11.2017.год. Обавјештење о набавци услуга поправки уређаја насталих током рада на основу запиника за штете
24.11.2017.год. Обавјештење за набавку трафостанице
2.11.2017. год. Обавјештење о набавци хемикалија е-аукција
2.11.2017.год. Обавјештење о набавци  - Набавка и уградња резервних дијелова за Фабрику воде_ 4 лота
31.10.2017.Г. Сажетак обавјештења о набавци поправак моторних возила из лизинга 3 лота
31.10.2017.г. Обавјештење о набавци канцеларијског материјала
17.10.2017.год. Обавјештење о набавци- Услуге поправке уређаја насталих током рада на основу записника комисије за штете
19.09.2017.год. сажетак обавјештења о набавци набавке и уградње рд за мв из услуга оперативног лизинга
07.09.2017.г. Обавјештење за набавку услуга сервисирања фрекфентног регулатора Б5 Исламовац
14.08.2017.г. Обавјештење - Сервисирање возила из најма
09.08.2017.г. Обавјештење за набавку услуга сервисирања фрекветног регулатора Б5 Исламовац
09.08.2017.г. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ - Фрекв. регулатор
28.07.2017.г. Обавјештење о набавци пумпних станица
25.07.2017.г. Обавјештење и записник_13 лотова
13.07.2017.г. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ ТО2
28.06.2017.г. Обавјештење о набавци- Сервисирање возила из најма
21.06.2017.г. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ - Осигурање возила
20.06.2017.г. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ - Уља и мазива
20.06.2017.г. Обавјештење о набавци насипног камена
14.06.2017.г. Обавјештење о поништењу поступка набавке принтинг система
12.06.2017.г. Сажетак обавјештења о набавци
12.06.2017.г. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ - ИСП
22.05.2017.г. Обавјештење о набавци - услуге електоодржавања на пумпним станицама фекалне воде
11.05.2017.г. Обавјештење за набавку- Перфорирани папир
05.05.2017.г. Обавјештење_набавка ГПС надзора
05.05.2017.г. Набавка и уградња рд за поправак моторних возила  13_лотова
05.05.2017.г. Обавјештење о набавци насипног камена
05.05.2017.г. Обавјештење - Испорука МФ уређаја и скенера
27.04.2017.г. Обавјештење о набавци- Набавка роба по лотовима за потребе РЈ Чистоћа
26.04.2017.г. Обавјештење о набавци хемикалија за процес призводње воде за пиће
11.04.2017.г. Обавјештење о набавци услуга баждарења испитне и мјерне опреме
04.04.2017.г. Обавјештење о набавци Лаб реагенси 2 лота
29.03.2017.г. Обавјештење о набавци услуге екстерне ревизије финансијских извјештаја
24.03.2017.г. Обавјештење о набавци- Набавка услуга ангажовања испитног возила за проналажењу квара на подземним енергетским кабловима
23.03.2017.г. Обавјештење о набавци услуга поправке енергетских трансформатора
20.03.2017.г. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ ВОДОМАТЕРИЈАЛА - 3 ЛОТА
20.03.2017.г. Обавјештење о набавци ел.енергије јули-децембар 2017
14.03.2017.г. Обавјештење о набавци услуга поправке уређаја
14.03.2017.г. Обавјештење о набавци електричних бројила
15.02.2017.г. Обавјештење о набавци- Набавка услуга давања револвинг кредита
30.01.2017.г. Обавјештење о набавци хране за псе
16.12.2016.г. Обавјештење о набавци - промотивни материјал
07.12.2016.г. Обавјештење о набавци пнеуматика
02.12.2016.г. Обавјештење о набавци - Лична и колективна заштитна средства
30.11.2016.г. Обавјештење о набавци хемикалија
11.11.2016.г. Обавјештење о набавци_револвинг
11.11.2016.г. Сажетак обавјештења о набавци физичког обезбјеђења и транспорта новца
09.11.2016.г. Обавјештење о набавци_принтинг
28.10.2016.г. Обавјештење о набавци бројила, концентратора и софтвера
28.10.2016.г. Обавјештење о набавци услуга мобилне телефоније
27.10.2016.г. Сажетак обавјештења о набавци резервних дијелова за зимску службу
27.10.2016.г. Обавјештење_Поштанске услуге 03763-16
21.10.2016.г. Обавјештење о набавци противпожарних врата и архивских металних регала
20.10.2016.г. Сазетак обавјестења о набавци
12.10.2016.г. Обавјештење  о набавци услуге ресертификације система према ИСО 9001 2015
28.09.2016.г. Сажетак обавјештења о набавци
13.09.2016.г. Одлука о поништењу-РЕСЕРТИФИКАЦИЈЕ И АУДИТ
07.09.2016.г. Исправка за Обавјештење о набавци 1179-7-2-216-8-107
30.08.2016.г. Обавјештење ЕЈН - аудит
29.08.2016.г. Одлука о поништењу поступка набавке двије половна аутосмећаре
26.08.2016.г. Обавјештење - Осигурање
19.08.2016.г. Сажетак обавјештења о набавци гума
17.08.2016.г. Обавјештење о набавци услуга физичког обезбјеђења и траснпорта новца
16.08.2016.г. Обавјештење о набавци материјала за поправке и фарбање контејнера
10.08.2016.г. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ - Технички преглед возила
04.08.2016.г. Обавјештење - Набавка оруђа за рад и машина за одржавање зелених површина
27.07.2016.г. Обавјештење о поништењу принтинг система
25.07.2016.г. Обавјештење о избору најповољнијег понуђача_шампани промотивни материјал
22.07.2016.г. Додјела уговора_банкарске гаранције
22.07.2016.г. Набавка Фортинет лиценци на перод од двије године
14.07.2016.г. Обавјештeње о набавци софтвера за управљање купцима
12.07.2016.г. Обавјештење о набавци
23.06.2016.г. Сажетак обавјештења о набавци_Пројектовање, набавка и инсталација опреме за телеметријски надзор...
21.06.2016.г. Обавјештење о набавци услуга принтинга на период од три године
16.06.2016.г. Обавјештење о набавци поштанских услуга
14.06.2016.г. Обавјештење о набавци материјала за одржавање јавне расвјете
14.06.2016.г. Обавјештење о набавци два половна камиона -аутосмећаре
14.06.2016.г. Обавјештење о набавци услуга одржавања софтвера (ОНВП, РКС, СУТ и СУДПОС)
14.06.2016.г. Обавјештење о набавци алата
14.06.2016.г. Обавјештење о набавци и уградњи роба за реконстукцију водоводног система
13.05.2016.г. Обавјештење о набавци 1179-1-1-110-3-63-16_Систем за подизање нивоа инф.безб
11.05.2016.г. Обавјештење о набавци електроматеријала 4лота - 1179-1-1-108-3-61-16
26.04.2016.г. Обавјештење о набавци четака за ауточистилицу
26.04.2016.г. Сажетак обавјештења о набавци
19.04.2016.г. Сажетак обавјештења о набавци
19.04.2016.г. Обавјештење о набавци софтвера -систем за управљање купцима II фаза
11.04.2016.г. Обавјештење о набавци електричне енергије за период јули - децембар 2016.године
07.04.2016.г. Обавјештење_Набавка два половна камиона - аутосмећаре
07.04.2016.г. Обавјештење_Набавка и уградња прекидача
01.04.2016.г. Обавјештење о набавци уређаја за ковертирање
30.03.2016.г. Обавјештење о набавци - услуге одржавања ЦРМ-а
25.03.2016.г. Обавјештење о набавци лиценци ФОРТИНЕТ
22.03.2016.г. Обавјештење о набавци услуга штампања рачуна
22.03.2016.г. Обавјештење о набавци -услуге одржавања билинг система
24.02.2016.г. Обавјештење о набавци - Хигијенски материјал 
12.02.2016.г. Обавјештење - Набавка услуга информационе безбједности и система за подизање нивоа информационе безбједности
10.02.2016.г. Oбавјештење o набавци - Екстерна ревизија 02 07 3-01057 16
08.02.2016.г. Обавјештење о набавци-Набавка услуга одржавања софтвера
08.02.2016.г. Обавјештење - Набавка перфорираног папира за штампу рачуна
26.01.2016.г. Набавка бројила и концентратора за даљинско очитавање
18.01.2016.г. Обавјештење о набавци_услуге одржавања софтвера
12.01.2016..г Обавјештење о набавци - Пројектна док. за АММ
11.01.2016.г. Обавјештење о додјели уговора_Опште пакетне радијске услуге
08.01.2015.г. Обавјештење о набавци - услуге чишћења објеката
05.01.2015.г. Обавјештење о додјели уговора - Набавка трактора са прикључцима за зимско и љетно одржавање
04.01.2016.г. Обавјештење о набавци - Набавка водоматеријала 11876
31.12.2015.г. Обавјештење о набавци - Набавка услуга крпљења асфалтних површина
22.12.2015.г. Обавјештење - услуге одржавања_ЛОТУС
18.12.2015.г. Обавјештење о набавци услуга одржавања ГИС-а
14.12.2015.г. Обавјештење о набавци - Набавка р/д за поправку м/в
03.12.2015.Г. Обавјештење о набавци - Храна за псе
01.12.2015.г. Исправљено обавјештење за набавку бројила и опреме за даљинско очитавање
04.01.2016.г. Пролонгирање рока и исправка тендерске документације-Набавка р/д за поправку м/в
20.11.2015.г. Обавјештење о престанку поступка додјеле уговора_ЛОТ1 набавка р.д за поправку м.в
20.11.2015.г. Обавјештење о набавци - Сервис надоградњи МАННОТИ и РАСЦО
19.11.2015.г. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА НАБАВКЕ_Набавка услуга одржавања ГИС-а и пратећих апликација
19.11.2015.г. Обавјештење о набавци_Набавка течног кисеоника за постројење за пречишћавање воде
19.11.2015.г. Обавјештење о набавци_Набавка конетејнера В=1,1 м3
17.11.2015.г. Обавјештење - набавка ел. енергије за 2016.годину
13.11.2015.г. Обавјештење о набавци_Набавка и уградња р.д за поправку м.в - 15 лотова
13.11.2015.г. Обавјештење о набавци_Набавка електроматеријала за одржавање електро мреже
03.11.2015.г. Обавјештење - Набавка потрошног материјала и хемикалија за лабораторију
02.11.2015.г. Обавјештење о набавци услуга одржавања ГИС-а и пратећих апликација
02.11.2015.г. Сажетак исправке обавјештења
02.11.2015.г. Исправка обавјештења
21.10.2015.г. Обавјештење о набавци 1179-1-1-324-3-101-15 за набавку личних и колективних заштитних средстава по лотовима
13.10.2015.г. Обавјештење о набавци-набавка трактора са прикључцима
12.10.2015.г. Обавјештење о набавци- услуге одржавања билинг система
06.10.2015.г. Исправка обавјештења 1179-1-2-272-8-90-15
06.10.2015.г. Исправка обавјештења 1179-1-2-271-8-91-15
21.09.2015.г. Исправка обавјештења - НАБАВКА ОДРЖАВАЊА КЛИМА
11.09.2015.г. Обавјештење о набавци_Набавка електричне енергије за 2016.годину
11.09.2015.г. Обавјештење - НАБАВКА ДАВАЊА РЕВОЛВИНГ КРЕДИТА
11.09.2015.г. Обавјештење - Набавка банкарских услуга издавања банкарских гаранција
25.08.2015.г. ОБАВЈЕШТЕЊЕ - НАБАВКА ОДРЖАВАЊА КЛИМА
30.06.2015.г. Набавка АММ система за даљинско очитавање купаца и управљање потрошњом ел. енергије- II фаза
 

iso 9001

iqnet gis_jpkomunalno racun_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook-

 

КОНТАКТ::

                                 Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::МАПА САЈТА