AMM - SISTEM ZA DALJINSKO OČITANJE KUPACA I UPRAVLJANJE POTROŠNJOM ELEKTRIČNE ENERGIJE

U cilju unapređenja procesa očitanja brojila, efikasnijeg korištenja električne energije, smanjenja gubitaka, kao i neovlaštene potrošnje električne energije, naše preduzeće u elektrodistributivni sistem uvodi Sistem daljinskog očitanja i upravljanja potrošnjom električne energije – AMM sistem (Automatic Meter Management System). 

Implementacija projekta daljinskog očitanja i upravljanja brojilima električne energije, koji finansiramo iz vlastitih sredstava, planirana je u nekoliko faza do kraja 2020. godine, na teritoriji Brčko distrikta BiH.

Svrha daljinskog očitanja i upravljanja potrošnjom električne energije

Sistem daljinskog očitanja i upravljanja potrošnjom električne energije namijenjen je za prikupljanje, čuvanje i obradu podataka iz koncentratora, odnosno iz brojila električne energije i obezbjeđuje  automatizovano, jednostavnije i prikupljanje podataka o potrošnji električne energije u realnom vremenu, kvalitetniju kontrolu isporuke i potrošnje električne energije, praćenje naponskih prilika u elektrodistributivnoj mreži, mogućnost indikacije neovlaštenog pristupa brojilu, smanjenje troškova očitanja, smanjenje dugovanja kupaca, nadzor parametara distribucijske mreže, manji broj prigovora na obračun i niz drugih povezanih koristi.

Ovaj napredni mjerni sistem, koji uključuje upravljanje potrošnjom i brojilima (Smart Metering) kao integralni dio napredne energetske mreže (Smart Grid) je u fokusu globalnog interesa svih kompanija vezanih za energetski sektor, pa tako i našeg preduzeća. Sastoji se iz nekoliko komponenti: brojila električne energije, komunikacionih modula, prekidačkih modula, koncentratora i AMM centra.

Neizostavan dio cjelokupnog sistema su i koncentratori koji su takođe ugrađeni u trafostanice, a koriste se za prikupljanje podataka sa brojila sa kojima komuniciraju po distributivnoj 0,4 kV mreži. Sve podatke koje koncentratori prikupe sa brojila šalju se u AMM centar preko GSM/GPRS mreže, koji se zasniva na AMM konceptu koji podrazumjeva daljinsko očitavanje i istovremeni efikasan nadzor i upravljanje drugim komponentama sistema, veliku brzinu obrade podataka u višekorisničkom okruženju, vezu sa drugim informacionim sistemima. AMM centar ima nekoliko funkcija: funkciju administracije, funkciju prikupljanja podataka, izvještavanja, funkciju razmjene podataka i informacija sa ostalim sistemima i funkciju trenutnog obavještavanja operatera o promjenama na brojilima. Svaka od navedenih funkcija izuzetno je značajna za funkcionisanje AMM sistema.

Prva faza projekta

Prva faza projekta započela je odmah po potpisivanju ugovora o implementaciji sa odabranim izvođačem 4.12.2014. godine. Izvršena je nabavka prvih 1.300 brojila, te organizovana obuka za zaposlenike koji će raditi na ugradnji „pametnih“ brojila u objektima kupaca i na ugradnji koncentratora podataka u trafo stanicama. Ugradnja započinje u januaru 2015. godine u naseljima: Ilićka, Eš, Bijeljinska cesta, Bulevar mira i Novo Brčko. U 367 trafo stanica 10/0,4 kV ugrađena su kontrolna brojila. Prvom fazom obuhvaćeno je 5.300 brojila u objektima kupaca, na ukupno 19 trafo područja u pomenutim naseljima u Brčkom.

Tok projekta

Od 2016. do 2020. godine planirana je ugradnja 22.000 pametnih brojila kod kupaca električne energije, na 92 trafo područja Brčko distrikta BiH. Cilj preduzeća je da na kraju projekta 80 % kupaca iz svih kategorija budu uključeni u AMM sistem.

Prednosti AMM sistema

Implementacija sistema donosi značajna poboljšanja u elektrodistributivnoj djelatnosti, kako za preduzeće, tako za korisnike i lokalnu zajednicu u cjelini.

Prednosti i koristi za preduzeće - Značaj sistema daljinskog očitanja i upravljanja brojilima električne energije je višestruk. Riječ je o automatizovanom, jednostavnijem i bržem mjerenju potrošnje električne energije koja omogućava obračun u realnom vremenu, bolju kontrolu distribucije i potrošnje električne energije, te praćenje naponskih prilika  u elektrodistributivnoj mreži.

Poseban značaj ove tehnologije je u blagovremenom očitanju električne energije u udaljenim i teško pristupačnim područjima. Uvođenjem AMR/AMM sistema stvaraju se i mogućnosti za jednostavnije provođenje drugih procesa kao što su logička kontrola i kontrola gubitaka u elektrodistributivnoj mreži, daljinsko isključenje i uključenje potrošača, daljinska limitacija potrošnje električne energije, te uvođenje promjenjivih tarifnih stavova.

Unapređenje sistema mjerenja električne energije se smatra veoma bitnim faktorom u procesu liberalizacije tržišta, dok je primjena koncepta daljinskog očitanja brojila preduslov za primjenu tržišnih pravila.

Prednosti i koristi za kupce električne energije - Uvođenjem sistema daljinskog očitanja i upravljanja brojilima električne energije omogućava se kupcima električne energije, uz kombinaciju sa tehnologijom web prezentacije, dostupnost informacija na Internet portalu sa uvidom u trenutno stanje potrošnje.

Na kraju svakog mjeseca kupac dobija račun na bazi stvarne potrošnje, bez mogućnosti greške u očitanju. Čak i onim kupcima koji žive na udaljenim i teško pristupačnim područjima, uz pomoć ove tehnologije, potrošnja električne energije biće blagovremeno očitana, a samim ti i račun za električnu energiju biće isporučen u skladu sa rokovima.

Ovaj sistem omogućava i takozvano "humano isključenje" pomoću kojeg se ograničava potrošnja kupcu na određeni broj kilovata, da bi mogao da ostvari osnovne životne potrebe, korišćenjem odobrene količine električne energije, ali bez mogućnosti ulaska u veću potrošnju do izmirenja dugova. 

novo_brojilo

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA