2.12.2014. Saradnja sa Visokom školom računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA

Ispis E-mail

saradnja_empiricaJP „Komunalno Brčko“ je od osnivanja podržavalo i izlazilo u susret pojedincima, organizacijama i institucijama koje promovišu obrazovanje i učenje, te smo tako do sada organizovali i podržali više projekata u kojima su mladi sticali svoje prvo radno iskustvo.

U tom duhu, podrške mladima da stiču praktična iskustva u jednoj velikoj organizaciji sa uređenim procesima rada kakva je JP „Komunalno Brčko“, potpisali smo Ugovor o saradnji sa Visokom školom računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčkom.

Ugovor o saradnji potpisan je u cilju uspostavljanja poslovno – tehničke saradnje, saradnje u nastavi, organizovanja edukacija u oblasti informaciono – komunikacionih tehnologija, kao i organizovanja studentske prakse.

Naše preduzeće se ovim ugovorom obavezalo da će za studente završnih godina studija ove visoko obrazovne ustanove omogućiti izvođenje praktičnog obrazovanja iz oblasti razvoja i održavanja informacionog sistema, primjene softverskih rješenja u poslovnim procesima, marketinga, kao i poslovnog planiranja. Sa druge strane, Visoka škola eMPIRICA će za naše zaposlenike organizovati treninge iz oblasti cjeloživotnog učenja primjenom sistema za e-učenje, informacijske sigurnosti i e-poslovanja.

Ova saradnja predviđa i da naši zaposlenici koji imaju naučni stepen mr.sci. ili najmanje magistar/master mogu da budu angažovani u izvođenju dijela nastavnog procesa. 

empirica_logo  komunalno_logo

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA