jkp_blagajna_2015

РЕКЛАМАЦИЈЕ/ПРИЈАВА ОЧИТАНИХ СТАЊА

Штампа Ел. пошта
У случају потребе за рекламацијом неке од извршених услуга или испостављеног рачуна за исте, рекламацију је потребно упутити у писаној форми путем прописаног обрасца и предати у Службу протокола на адреси Тина Ујевића 66, Ново Брчко.

Наши службеници ће на Вашу рекламацију писмено одговорити у што краћем року.

Напомена:

Рекламација на исправност мјерног уређаја

На Вашу пријаву о неисправности мјерног уређаја, наша дежурна служба ће изласком на терен провјерити техничку исправност и предузети даље кораке са циљем да се мјерни уређај доведе у исправно стање или замјени.

Истовремено ће записнички констатовати затечено стање и сугерисати даље активности у заштити интереса како потрошача тако и предузећа.

Потрошач може тражити замјену мјерног уређаја ради испитивања на сопствени захтјев.

Приликом подношења захтјева, потрошач ће бити упознат са обавезом да, у случају потврде исправности, измири све трошкове везане за овај поступак.
 

  iso 9001

iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook-

 

КОНТАКТ::

                                 Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::МАПА САЈТА