Pitanja RJ Čistoća

RJ ČISTOĆA

1)Raspored odvoza smeća?

Raspored za odvoz komunalnog otpada možete pronaći na našoj internet stranici, pod rubrikom KORISNIČKI SERVIS – Plan odvoza smeća ili kontaktirajte Pozivni centar 0800 505 07.

2)Odvoz krupnog otpada?

Krupni otpad se odvozi prema posebnom planu. Vršilac usluge odvoza smeća, JP “Komunalno Brčko”, u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima Brčko distrikta BiH, dužno je dva puta godišnje (u aprilu i oktobru) prikupljati i odvoziti dijelove i komade starog namještaja i pokućstva iz stambenih objekata. O vremenu i načinu prikupljanja i odvoza JP „Komunalno Brčko“ obavještava građane putem lokalnih sredstava javnog informisanja i glasila preduzeća. Korisnici odvoza kućnog smeća dužni su krupni otpad odložiti na mjestima i u vrijeme označeno u obavještenju o odvozu krupnog otpada.

Vanredni odvoz krupnog otpada, mimo dvije redovne akcije, se plaća, a visina naknade zavisi od udaljenosti korisnika:

  • vanredni odvoz krupnog otpada velikim kontejnerom do 10 km po jednom odvozu iznosi 61,10 KM,
  • vanredni odvoz krupnog otpada velikim kontejnerom od 10 do 20 km po jednom odvozu iznosi 75,22 KM,
  • vanredni odvoz krupnog otpada velikim kontejnerom od 20 do 30 km po jednom odvozu iznosi 89,00 KM.

(u navedene cijene nije uključen PDV).

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA