Pitanja RJ ViK

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

1)Procedura priključenja na vodovodnu mrežu?

Procedura priključenja na vodovodnu mrežu je sljedeća:

 • podnijeti zahtjev za priključak na protokolu Sektora za priključke i reklamacije u ul. Tina Ujevića 66,
 • izlazak komisije JP „Komunalno Brčko“ koja propisuje tehničke uslove za priključak,
 • pravljenje predračuna za priključak (cijena zavisi od promjera cijevi, dužine cijevi, pratećeg materijala, vodovodne mreže koja prolazi pored objekta i slično),
 • nakon izvršene uplate pristupa se izradi dokumentacije koja prati priključak, a priključenje realizuju na terenu zaposlenici u RJ Vodovod i kanalizacija,
 • nakon priključenja, novi kupac vode registruje se nalogom.

JP „Komunalno Brčko“ obezbjeđuje vodomjer, ventile i druge potrebne materijale, koje plaća kupac.

Na zahtjevu je potrebno naznačiti: individualno stambeni objekt, individualno stambeno-poslovni objekt, poslovni objekt, poslovno industrijski objekt, objekt ostalih namjena.

Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • kopija građevinske dozvole, ili
 • rješenje o legalizaciji, ili
 • aerofotogrametrijski snimak iz 2003. godine, ili
 • potvrdu iz Javnog registra (Katastar) da je objekt izgrađen prije 1968. godine ili podnesen zahtjev za naknadne lokacijske uslove – Protokol Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko-pravne odnose (privremeni priključak od 1 godine).

2)Prijava neovlaštene potrošnje vode?

Neovlaštenu potrošnju vode je moguće prijaviti kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07. Po prijavi građana, dežurna ekipa izlazi na teren, utvrđuje da li zaista postoji neovlaštena potrošnja vode i djeluje u skladu sa tim.

3)Kome prijaviti kvar na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži?

U slučaju kvara na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži potrebno je obvijestiti naše dežurne službe na sljedeći način:

 • lično na protokolu Sektora za priključke i reklamacije na adresi ul. Tina Ujevića 66,
 • putem Pozivnog centra 0800 505 07.

Naše dežurne službe će izaći na teren, utvrditi da li zaista postoji kvar i djelovati u skladu sa tim.

4)Procedura ponovnog priključenja na vodovodnu mrežu?

Da bi se korisnik mogao ponovo priključiti na vodovodnu mrežu, potrebno je sljedeće:

 • potvrda da je stari potrošač,
 • dokument koji potvrđuje vlasništvo,
 • podnošenje zahtjeva na protokolu Sektora za priključke i reklamacije na adresi ul. Tina Ujevića 66,
 • dobiti više informacija kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.

Ako se priključak vodio na roditelje, bivšeg vlasnika i slično, prvo se na njega vodi vodomjer, a zatim se na osnovu prvog računa mijenja ime vlasnika vodomjera na nasljednika.

5)Ko je dužan zaštiti vodomjer od smrzavanja? 

Tokom zime, u hladnim danima kada se temperatura spušta i ispod nule, svaki potrošač je, a tako je propisano i Zakonom o komunalnim djelatnostima Brčko distrikta BiH, dužan da zaštiti svoj vodomjer od smrzavanja (pomoću stiropora, starih krpa, slame, kartona i slično), ali na način da ta zaštita ne ometa naše zaposlenike da očitaju stanje na vodomjeru.

6)Ko je dužan platiti vodu koja iscuri u šahtu?

Vodu koja iscuri u šahtu kod vodomjera dužan je platiti potrošač ukoliko voda curi na mjestu poslije vodomjera potrošača (Zakon o komunalnim djelatnostima Brčko distrikta BiH).

U slučaju da propušta spoj prije vodomjera, ta se količina vode kupcu ne zaračunava. Bez obzira da li voda curi prije ili poslije vodomjera, molimo Vas da takve kvarove prijavite u Pozivni centar 0800 505 07, jer je to i u našem i u Vašem interesu.

7)U slučaju pucanja cijevi, ko je dužan platiti račun za vodu?

Kompletan račun za vodu dužan je platiti potrošač ukoliko se pucanje cijevi desilo poslije vodomjera potrošača (Zakon o komunalnim djelatnostima Brčko distrikta BiH). Sva registrovana potrošnja na vodomjeru, bez obzira kako je utrošena, mora se platiti, jer na tako registrovanu potrošnju JP „Komunalno Brčko“ plaća PDV.

8)Isporuka vode u cisterni

JP „Komunalno Brčko“ isporuku vode u cisterni vrši u skladu sa cjenovnikom (istaknutim u Korisničkom servisu na internet stranici). Za realizaciju ove usluge kontaktirati Pozivni centar 0800 505 07.

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA