Pitanja RJ Elektro

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

1)Ulično osvjetljenje je u kvaru?

U slučaju kvara uličnog osvjetljenja potrebno je kontaktirati Pozivni centar 0800 505 07. Po prijavi građana, dežurna ekipa izlazi na teren, utvrđuje prirodu kvara i rješava problem.

2)Prijava neovlaštene potrošnje električne energije?

Neovlaštena potrošnja električne energije može se prijaviti kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07. Po prijavi građana, dežurna ekipa izlazi na teren, utvrđuje da li zaista postoji neovlaštena potrošnja električne energije i djeluje u skladu s tim.

3)Jeftina i skupa struja?

Jeftina i skupa struja su kategorije definisane zbog toga što je potrošnja električne energije znatno veća tokom dana nego tokom noći, a to je posebno izraženo tokom ljetnog perioda. Zimska i ljetna tarifa su raspoređene u toku godine na sljedeći način:

 • zimska tarifa: 01.10. - 01.04.
 • ljetna tarifa: 01.04. – 01.10.

Za kategoriju potrošnje domaćinstva tarifni stavovi za aktivnu energiju primjenjuju se prema dobu dana, i to:

 - veći dnevni tarifni stavovi (VT) od 07:00 do 13:00 časova i od 16:00 do 22:00 časa tokom zimskog računanja vremena, odnosno od 08:00 do 14:00 časova i od 17:00 do 23:00 časa tokom ljetnjeg računanja vremena

 - manji dnevni tarifni stavovi (MT), odnosno jeftina struja, primjenjuju se od 13:00 do 16:00 časova i od 22:00 do 07:00 časova tokom zimskog računanja vremena, odnosno od 14:00 do 17:00 časova i od 23:00 do 08:00 časova tokom ljetnjeg računanja vremena, te nedjeljom.

4)Koja je procedura za ponovno uključenje električne energije po isključenju zbog duga?

Procedura za ponovno uključenje električne energije po isključenju zbog duga je sljedeća:

 • izmiriti dug u cjelini na naplatnim mjestima,
 • uplatiti iznos ponovnog uključenja:
  • 65,00 KM (na brojilu)
  • 130,00 KM (na stubu).

5)Kome prijaviti kvar na elektromreži?

U slučaju kvara na elektromreži neophodno je obavijestiti naše dežurne službe na sljedeći način:

 • lično na protokolu Sektora za priključke i reklamacije na adresi ul. Tina Ujevića 66, ili
 • putem Pozivnog centra 0800 505 07.

6)Koja je procedura ponovnog priključenja na elektromrežu?

U situaciji kada je objekt već imao priključak, ali je npr. zbog ratnih razloga došlo do prekida, potrebno je dobiti potvrdu iz JP „Komunalno Brčko“ da je postojao priključak do 1992. godine. Priključak se plaća, ali plaćanje može izvršiti i Odjeljenje za izbjegla i raseljena lica u slučaju kada je kuća obuhvaćena programom obnove kroz donaciju.

7)Da li je moguće privremeno odjaviti brojilo za potrošnju električne energije za objekt koji se ne koristi?

Moguće je privremeno odjaviti brojilo za objekat koji se više ne koristi i to na sljedeći način:

 • potrebno je podnijeti opći zahtjev i predati ga na protokolu Sektora za priključke i reklamacije u ul. Tina Ujevića 66,
 • uplatiti 10,00 KM takse.

Odjava važi na period od jedne (1) godine i svake godine se mora obnavljati kako kupac na ovaj način ne bi izgubio pravo na priključenje, dok je uslov za privremenu odjavu brojila da se stanje na brojilu anulira, odnosno da se dug koji se vezuje za to brojilo, ako postoji, svede na 0,00 KM.

8)Kako promijeniti ime vlasnika brojila za električnu energiju?

Ime vlasnika brojila za potrošnju električne energije može se promijeniti na sljedeći način:

 • potrebno je podnijeti opći zahtjev i predati ga na protokol Sektora za priključke i reklamacije u ul. Tina Ujevića 66,
 • uplatiti 5,00 KM takse.

Uslov za promjenu imena je kupoprodajni ugovor ili rješenje o nasljeđivanju ili ugovor o poklonu. Nakon toga se sa novim kupcem sklapa ugovor o snabdijevanju električnom energijom. Stanje na brojilu se ne mora anulirati ako novi nosilac želi preuzeti i pripadajući dug.

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA