Sistem upravljanja energijom

Posjedovanje sertifikata za Sistem upravljanja energijom u skladu sa ISO 50001:2011 dokaz je da je organizacija posvećena poboljšanjima u oblasti energetske efikasnosti, tj. da je uspostavila efikasan sistem upravljanja energijom.

Rukovodstvo Javnog preduzeća „Komunalno Brčko“ je donijelo odluku o uvođenju ovog sistema u poslovanje, te se tokom 2014. godine radi na izradi dokumenata sistema - poslovnika, politike i procedura u skladu sa zahtjevima sistema i potrebama preduzeća.

Predanost energetskoj efikasnosti doprinosi zaštiti životne sredine, što nam je izuzetno važno, ali i doprinosi cjelokupnom okruženju i poslovanju preduzeća.

Implementacija Sistema upravljanja energijom doprinijeće:

  • smanjenju emisije gasova koji dovode do efekta staklene bašte, bez negativnog utjecaja na poslovne rezultate,
  • stalnom poboljšanju korištenja energije,
  • upravljanju utroškom energije i troškovima,
  • poboljšanju reputacije prema kupcima, poslovnim partnerima, dobavljačima i ostalim subjektima,
  • povećanju svjesnosti o aspektu energije među zaposlenicima.

ISO 50001 je kompatibilan sa ISO 14001 i ISO 9001, sistemima koji su u našem preduzeću već uvedeni, a procedure se u potpunosti primjenjuju. 

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA