Sistem upravljanja sigurnošću informacija

U našem preduzeću je uspostavljen i adekvatno se održava Sistem upravljanja sigurnošću informacija (ISMS sistem upravljanja), te se vrši stalni monitoring i praćenje uspostavljenog sistema i njegovih učinaka, radi stalnog poboljšanja ISMS perfomansi, a sve u skladu sa zahtjevima standarda ISO 27001:2013. Uvođenjem sistema upravljanja sigurnošću informacija ističemo opredjeljenje da obezbjedimo dostupnost informacija na propisan način, zaštitu informacija od zloupotrebe, te nesmetano pružanje usluga našim korisnicima.

S obzirom na prirodu osnovnih procesa u organizaciji, poseban naglasak je dat na upravljanje sigurnošću informacija u poslovnim procesima izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture, kao i na procese pružanja usluga u oblastima distribucije i snabdijevanja kupaca električnom energijom, proizvodnje i distribucije vode, odvodnje otpadnih voda, prikupljanja, transporta i odlaganja otpada, održavanja javnih površina te ostalih usluga koje pruža preduzeće. Preduzeće je prepoznalo i dokumentovalo sve informacije kojima treba upravljati u skladu sa ovim sistemom upravljanja. Za svaku informaciju i informacijsko sredstvo uopće, propisan je postupak upravljanja, sa ciljem obezbjeđenja tajnosti, cjelovitosti i dostupnosti informacija, te donesena Politika sigurnosti informacija.

Za svaku informaciju nad kojom je uspostavljen sistem upravljanja radi očuvanja sigurnosti, identifikovali smo i zainteresovane strane, kako u preduzeću tako i izvan njega. U okviru dokumenata, pravilnika, uputstava i drugih internih akata, propisano je na koji način se ostvaruju potrebe, očekivanja i zahtjevi svih zainteresovanih strana u pogledu obezbjeđenja informacija (tajnosti, cjelovitosti i dostupnosti).

Prednosti implementacije ISO 27001 u našem preduzeću posmatramo dvojako. S jedne strane, sistem nam  omogućava zaštitu i bezbjednost informacija kojima raspolažemo, kroz sistematski i proaktivan pristup za identifikovanje i borbu protiv čitavog niza potencijalnih rizika kojima su izložene informacije preduzeća, a sa druge strane obezbjeđuje se zaštita podataka i informacija korisnika naših usluga, klijenata sa kojima dolazimo u kontakt (prilikom instaliranja opreme, izvođenja obuka, montaže uređaja i slično).

Uvođenje Sistema sigurnosti informacija obezbjeđuje:

  • održavanje povjerljivih informacija bezbjednim,
  • povećanje povjerenja naših klijenata i drugih zainteresovanih strana o načinu na koji preduzeće upravlja informacijama klijenata i rizicima u vezi sa njima,
  • omogućava sigurnu razmjenu informacija,
  • daje potvrdu preduzeću o poslovanju u skladu sa zakonskim obavezama iz područja zaštite ličnih podataka,
  • obezbjeđuje nam konkurentsku prednost,
  • povećava zadovoljstvo korisnika naših usluga,
  • upravlja i minimizira izloženost preduzeća riziku,
  • štiti preduzeće, imovinu, zaposlene, kupce i druge zainteresovane strane.

Sistem upravljanja sigurnošću informacija je integrisan u jedinstven sistem upravljanja, zajedno sa Sistemom upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008, Sistemom upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2009 i Sistemom upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednosti na radu OHSAS 18001:2007.

 

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA