Sistem zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu

Svjesni da su zaposleni osnovni nosioci uspjeha, posvetili smo Sistemu upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu značajnu pažnju, te ga od 2014. godine uključili u integrisani sistem upravljanja. Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu u JP “Komunalno Brčko” je u julu 2018. godine recertifikovan u skladu sa novim standardom ISO 45001:2018.

Svoje opredjeljenje za primjenu ovog upravljačkog sistema iskazali smo kroz Politiku zaštite zdravlja i sigurnosti na radu (OH&S) politiku.

Svrha ovog sistema upravljanja je pružanje okvira za upravljanje rizicima i prilikama u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Cilj i očekivani ishodi Sistema upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu su sprečavanje povreda na radu i bolesti radnika te pružanje sigurne i zdrave radne okoline, a posljedično je od kritičke važnosti za organizaciju eliminisanje opasnosti i smanjenje rizika preduzimanjem preventivnih zaštitnih mjera. Kad su te mjere primijenjene od strane organizacije kroz sistem upravljanja, one poboljšavaju svoju uspješnost zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Mi razmišljamo unaprijed gledajući dalje od usaglašavanja sa zakonodavstvom i zauzimamo proaktivan pristup identifikaciji, procjeni, kontroli i smanjenju rizika po zdravlje i sigurnost kako zaposlenih tako i svih posjetilaca. Uspostavljanjem, dosljednom primjenom i stalnim poboljšanjem Sistema upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu, JP „Komunalno Brčko“ obezbjeđuje adekvatna i bezbjedna radna mjesta i teži ka nultom nivou rizika za zaposlene, izvođače radova, građane, posjetioce i sva druga lica koja borave u radnim prostorijama preduzeća.

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA