Sistem zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu

Svjesni da su zaposlenici osnovni nosioci uspjeha, posvetili smo Sistemu upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednosti na radu značajnu pažnju, te ga uključili u integrisani sistem upravljanja. Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednosti na radu u skladu sa OHSAS 18001:2007 namijenjen je zaštiti zdravlja na radu zaposlenika i posjetilaca preduzeća, te osiguravanju bezbjednog radnog okruženja. 

Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednosti na radu pomaže u upravljanju rizicima koji imaju utjecaj na zdravlje i bezbjednost na radu zaposlenika i posjetilaca preduzeća. Standardom ISO 18001:2007 definiše se organizaciona struktura, aktivnosti planiranja, odgovornosti, praksa, procedure i resursi za razvoj, primjenu, ostvarivanje, preispitivanje i održavanje politike zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu. Implementacijom ovog standarda, preduzeće stječe povjerenje zainteresovanih strana uvjeravajući ih da je rukovodstvo opredijeljeno da ispunjava zahtjeve iz Politike zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu, da je naglasak na preventivi, a ne na korektivnim mjerama, da je moguće pružiti dokaze o tome da se OHSAS odnosi na cijelu organizaciju, a ne samo na procese za koje postoje zakonski propisi ili zone velikih rizika i da koncepcija OHSAS-a uključuje proces stalnog poboljšavanja.

OHSAS smo uspostavili u cilju:

 • poštovanje pravnog okvira i usaglašavanja internih akata sa zakonskom regulativom, koja se odnosi na opasnost po zdravlje i bezbjednost na radu,
 • obezbjeđenje zdravih i bezbjednih uslova rada za zaposlene, posjetioce i dobavljače, kao i jačanje svijesti o pojedinačnoj odgovornosti za održavanje i poboljšanje tih uslova, 
 • stalnog rada na identifikovanju opasnosti, procjeni i kontroli rizika, i provođenju preventivnih i korektivnih mjera, 
 • provođenje kontrole i nadzora nad svim aktivnostima,
 • koordinacije i saradnje svih službi i pojedinaca na sprječavanju povreda na radu.

Prednosti implementacije OHSAS-a 18000 su:

 • povrede na radnom mjestu svodi na minimum ili ih potpuno eliminiše,
 • pruža zaštitu od mogućih povreda, kako zaposlenima, tako i posjetiocima,
 • doprinosi spremnosti preduzeća da pravovremeno otkloni opasnost,
 • usklađuje radne procese preduzeća sa zakonskim propisima,
 • poboljšava opću sliku preduzeća,
 • pruža prednost na lokalnom i međunarodnom tržištu,
 • smanjuje troškove preduzeća,
 • uliva povjerenje korisnicima/kupcima da postoji opredjeljenost upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu koja se može dokazati.

Mi razmišljamo unaprijed gledajući dalje od usaglašavanja sa zakonodavstvom i zauzimamo proaktivan pristup identifikaciji, procjeni, kontroli i smanjenju rizika po zdravlje i bezbijednost kako zaposlenih tako i svih posjetilaca. Uspostavljanjem, dosljednom primjenom i stalnim poboljšanjem sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbijednosti na radu JP „Komunalno Brčko“ obezbjeđuje adekvatna i bezbjedna radna mjesta i teži ka nultom nivou rizika za zaposlene, izvođače radova, građane, posjetioce i sva druga lica koja borave u radnim prostorijama preduzeća.

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA