SERVISNE INFORMACIJE za ponedjeljak 18.03.2019. godine

Ispis E-mail

grmovi

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije;

 • Repino Brdo i Vranovača, zastoj u trajanju od 09:00 – 11:00 h;

 • Krnjića brdo i Boderište – dio, zastoj u trajanju od 11:00 – 13:00 h;

 • Rašljani – dio, naselje Dinastija, zastoj u trajanju od 1 h tokom dana;

 • Centar kod Vatrogasnog, zastoj u trajanju od 5 – 10 minuta tokom jutarnjih sati;

 • Ulica Milana Konjevića (Čađavac), zastoj u trajanju od 2 h u toku dana;

  RJ VODOVOD I KANALIZACIJA
 • Stanje vodosnabdijevanja gradskog i lokalnih vodovodnih sistema kojima upravlja JP “Komunalno Brčko” je uredno i nema planiranih isključenja potrošača radi izvođenja radova na mreži.

 • Kvalitet vode je zadovoljavajući  i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas je prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica organizovano u naseljima: Centar – Srpska Varoš – Ilićka – Potočari, Grčica, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana, Plazulje – Grbavica – Donji Rahić – Ulice – Gorice, Mujkići – Gluhakovac – Brod desna strana, Vučilovac – Drenava.

Služba za javnu higijenu

ČIŠĆENJE JAVNIH SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA U GRADSKOM PODRUČJU u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina.

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.

 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica provodi  se u dvije smjene, permanentno u periodu od 05:00 do 22:00 h

 • Orezivanje suvih i opasnih stabala - Novo Brčko

 • orezivanje srednjodobnih stabala – park ispred Gradskog arhiva

 • Vađenje panjeva u velikom parku

 • Uređivanje - ašovljenje cvjetnih gredica – centar grada

Zimska služba

 • Zimsko održavanje ulica i puteva u gradskoj zoni

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

Usluge održavanja - Uslužno košenje, održavanje i uređenje zelenih površina i cvjetnjaka za pravna i fizička lica u skladu sa cjenovnikom preduzeća.

O ostalim i dodatnim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.

 
              iso 9001 iqnet gis_jpkomunalno brcko_smart_city_banner

 

facebook- 

KONTAKT::

                                             Copyright © 2012 JP Komunalno Brčko - ЈП Комунално Брчко                                       

::MAPA SAJTA