Сервисне информације

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ за уторак 16.06.2020. године

РЈ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА

Застоји у испоруци електричне енергије :

– у термину од 09:00 – 11:00 h  доћи ће до прекида у испоруци електричне енергије код крајњих купаца из улица и дијелова улица: Заима Мушановића дио, Бареш дио, Рогозан дио и Франца Мажуранића

– у термину од 11:00 – 13:00 h  доћи ће до прекида у испоруци електричне енергије код крајњих купаца из улица: Заима Мушановића дио, Ћамила Сијарића дио и Џемала Биједића

– ТС 10/0,4 kV Доња Скакава (један НН излаз) – застој 4 часа у току дана

– ТС 10/0,4 kV Буквик (један НН излаз) – застој 2 часа у току дана

РЈ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

  • Снабдјевање градског и локалних водоводних система под управом ЈП „Комунално Брчко“ биће уредно.
  • Квалитет воде је задовољавајући и одговара Правилнику о здравственој исправности воде за пиће (Сл. гласник БиХ, бројеви: 40/10, 43/10 и 30/12).
  • Ванредне активности по налогу Владе Брчко дистрикта БиХ: прање и дезинфекција јавних и саобраћајних површина и пијаца

РЈ ЧИСТОЋА

Служба за одвоз отпада:

Према плану, данас ће прикупљање и одвоз смећа од правних и физичких лица бити организовано у насељима: Колобара – Бурића Брдо – Мераје – Ивици – Росуље, Доњи Брезик – Први Мај, Кланац – Ријеке – Брчко Ново, Омербеговача – Боће – Бодериште – Горњи Зовик – Доњи Зовик – Штрепци, Сеоњаци – Дубраве – Приједор – Стјепковица – Гредице 1, Еш насеље – Бијељинска цеста – Брезово Поље (Чаршија, Село, Ново насеље).

Служба за јавну хигијену

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ, ЗЕЛЕНИХ И САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА у складу са Планом и програмом надлежног одјељења Владе Брчко дистрикта БиХ за одржавање јавних површина:

  • Сакупљање и уклањање отпадака са јавних површина, ручно чишћење јавних површина, пражњење посуда за отпатке.
  • Одржавање пјешачке  зоне и Булевара мира: чишћење, сакупљање отпадака и пражњење корпица проводи  се у двије смјене
  • Машинско чишћење коловоза специјалним возилом
  • Окопавање парцела са засађеним биљним материјалом: град
  • Машинско кошење травњака
  • Орезивање зелене ограде: град

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

  • О осталим и додатним услугама које пружа ЈП „Комунално Брчко“ можете сазнати више у корисничком сервису на www.komunalno.ba или путем бесплатне инфо линије.